Otevřená observační studie homeopatického léku Passiflora compose pro úzkost a poruchy spánku

02.07.2015

Pozadí: Úzkost a poruchy spánku (SDS) jsou často léčeny psychotropními léky. Zdravotnickým orgánům ve Francii bylo doporučeno, aby zlepšily přístup k alternativním léčebným postupům, jako jsou homeopatické léky. Naším cílem bylo popsat sociodemografické charakteristiky a klinickou progresi pacientů s předepsanou homeopatickou medicínou Passiflora Compose (PC) pro úzkost a/nebo SDS.

Materiál a metody: Jednalo se o otevřenou observační studii. Náhodně vybraní praktičtí lékaři ( PRAK), o nichž je známo, že předepisují homeopatické léky, rekrutovali po sobě jdoucí pacienty (≥18 let) předepsané PC. Následující údaje byly zaznamenány při zařazení gp: sociodemografické údaje a závažnost úzkosti (Hamiltonova stupnice úzkosti nebo HAM-A); a u pacientů: úroveň úzkosti (dotazník sebehodnocení STAI Spielberger) a SDS (Jenkinsova spánková stupnice nebo JSS). Úzkost a SDS byly přehodnoceny po 4 týdnech léčby pomocí stejných stupnic.

Výsledky: Celkem 639 pacientů (průměrný věk: 46,3 ± 17,5 let; 78,6 % žen) bylo přijato 98 praktickými lékaři. Úzkost byla přítomna u 85,4 % (HAM-A) a 93,3 % (Spielberger State) při zařazení (průměrné skóre: 17,8 ± 8,91 a 54,59 ± 11,69) a SDS byla přítomna u 74,0 % (průměrné skóre: 15,24 ± 5,28). Celkem 401 (62,7 %) pacientů dostávalo pc samotný pc a 167 (26,1 %) PC + psychotropní. Po 4 týdnech se průměrné skóre úzkosti snížilo o více než 7, 12 a 6 bodů (HAM-A, Spielberger State a Trait) a skóre SDS o více než 4 body (JSS).

Závěr: Úzkost a/nebo SDS se významně zlepšily u pacientů zařazených do této studie. PC by mohlo být alternativou k užívání psychotropních léků pro léčbu úzkosti a SDS s prvním záměrem. K potvrzení těchto výsledků jsou zapotřebí další studie.

Copyright © 2015 Fakulta homeopatie. Vydalo nakladatelství Elsevier Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Zdroj: PubMed (nih.gov) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26828002/