Jak funguje homeopatie? 

12.01.2024
Jak asi funguje homeopatie? Pokusila jsem se odpovědět na zvídavé otázky mých studentů závěrečného ročníku České školy klasické a postklasické homeopatie Mgr. P. Opelky RHom. 

Čím si homeopaté vysvětlují, že homeopatické principy fungují (podobnost a ředění)? Je k tomu nějaká literatura? Hahnemann psal "přišel jsem na to, že to tak působí" (možná jsem toho od něj ale ještě přečetla málo). Ale p. Opelka pořád mluví o kritické analýze, tak přece tomu ve škole nebudeme "jen tak věřit", někdo určitě musel zkoušet přijít na to "proč?

Všechny symptomy, které organizmus vyprodukuje v nemoci pramení z imunitního systému, který se snaží nastolit pořádek. Po celou dobu lidstva lidské organizmy buď sami nastolili pořádek, nebo umírali. Těmito symptomy organizmus říká: "vyprodukuji horečku, otok, průjem" protože to je jediná cesta, jak nastolit znovu rovnováhu.

Takové symptomy jsou prospěšné, protože jejich potlačením (alopatickými léky) se dostáváme k bodu, kdy potlačujete snahu imunitního systému nastolit zpět rovnováhu. Třeba při analgeticích, tedy léků tlumících bolest u revmatoidní artritidy skutečně dojde ke zmírnění bolesti, ale samotná nemoc se šíří dál do dalších částí organizmu a postihuje další orgány a zasahuje i do duševní roviny. 

U alopatických léků je příbalový leták s vedlejšími účinky, co jsou vedlejší účinky těchto léků? Je to pláč organizmu, protože způsob, kterým se snaží uzdravit je tímto lékem potlačován. A zde je na místě nosná myšlenka homeopatie, která říká:

"Prostředek, který vyvolá u zdravého organizmu symptomy nemoci – vede u nemocného těmito symptomy k jeho uzdravení"

Princip podobnosti - Hahnemann – Organon der Heilkunst – 6. vydání. 

Jak tedy funguje homeopatie? Vezmeme prostředek, který u zdravého vyvolává podobné symptomy a dáme jej nemocnému organizmu s těmito symptomy pro obnovení rovnováhy = zdraví. 

Když látky v minimálních koncentracích fungují jako homeopatické léky jsme přeci nepřetržitě obklopeni působení milionu takových informací, jaký to má na nás vliv, a proč homeo kulička přebije to působení těch ostatních?

Homeopatická kulička je přesně cílený energetický impulz. Máme organizmus, který se snaží nastolit rovnováhu tím, že produkuje určité symptomy a dáme homeopatikum (přesný energetický impulz), u kterého víme, že organizmus, u kterého probíhá podobná nemoc bude na tento energetický impulz reagovat.

Takže při homeopatickém léku (kuličce, globuli) zesilujeme imunitní odpověď organizmu, protože organizmus má vlastní způsob, jak bude reagovat a my podaným homeopatikem dáme impulz k podobné reakci "Princip podobnosti" = Podáme homeopatikum, které frekvenčně zesílí reakci a zlepší možnosti organizmu mobilizovat extra energii pro pomoc, která je v souladu, s již probíhající imunitní reakcí.

Proto vidíme, že u chronické hluboké patologie, dochází k homeopatickému zhoršení, což odpovídá logice, protože vyburcujeme v organizmu extra energii, která pomáhá v boji s patologií. Proto jsou lidé při léčbě homeopatiky unaveni a necítí se dobře, protože stimulujeme organizmus, aby vydal víc energie na vyléčení. Homeopatickým lékem dodáváme organizmu specifický druh energie. Správná léčba spočívá v nastolení kompletní energetické harmonie organizmu.

"Po homeopatech se požaduje, aby dokázali na materiální úrovni něco, co je imateriální a stojí na základech fyziky" Prof. G. Vithoulkas


Proč funguje dynamizace?

Odpověď na dotaz k dynamizaci proč? Dynamizace prostě funguje. Ne však na principech chemie, ale na principech fyziky. V rámci výroby se homeopatické léky opakovaně intenzivně protřepávají (tzn. dynamizují), aby se zavedla kinetická energie. Předpokládá se, že tímto procesem se konečný produkt stává biologicky aktivním, a to i přes jeho vysoké ředění. Dynamizací dokážeme upravit energetický impulz na úrovni jak fyzického těla, tak na úrovni psychiky. Dynamizací také cílíme daný energetický impulz přímo k patologickému stavu. 

Dle homeopatů P. Opelky, G. Vithoulkase homeopatie funguje na atomární a subatomární úrovni, a bázi atomů a jejich nejmenších struktur a zde jsme již na poli kvantové fyziky. 

Vysvětlení G. Vithoulkase: 

Atom se skládá z jádra a atomového obalu. Jádro obsahuje protony a neutrony = nukleony. Atomový obal se skládá z elektronů. Atom má ale ještě kolem sebe – atomární strukturu obalu, jakéhosi "mraku" a tento mrak je plný informací, kdy jsou tyto informace uloženy v těch nejmenších součástech tohoto mraku, hadronech a v jejich menších částicích v kvarcích, antikvarcích, gluonech. Tyto se nachází již na subatomární úrovni.

Pokud je tento mrak narušen, třeba stresem, dochází ke změnám na již této úrovni, a začíná se vyvíjet patologie. Takto pronikají veškeré impulzy do samotných buněk – kterých buněčná membrána je narušena a patosem penetrována. Materie samotná následuje až po těchto malých dílečcích v atomech a atomech samotných. Jak tedy můžeme tyto imateriální věci konkretizovat?

Pokud mluvíme o subatomární úrovni, mluvíme o energetických polích. Stavební kameny materie (organizmů třeba) jsou tvořeny energetickými poli. Nejdřív jsou malé dílečky energetických polí, které se stávají materií. Lidské tělo se skládá z materie a z energetických polí – elektromagnetická pole bychom je mohli nazvat. Každá buňka orgánu obsahuje informace a zároveň obsahuje speciální vibrace daného orgánu ve kterém se nachází. Orgán se skládá z různých druhů buněk a tyto potřebují každá jiný stimul.

Příklad hypoteticky:

Stres = vztek = informace které někoho rozčílí - tento vztek může působit na játra, na srdce, a rozšíří se po celém těle. A možná buňky v játrech hepatocity, kterých je v játrech větší část, budou na tuto informaci reagovat intenzivněji než ostatní buněčné struktury v těle. A vyprodukují zánět, aby se po tomto vzteku zregenerovali. Pokud vznikne zánět, dokážeme homeopatickým lékem – energetickým impulzem dopravit játrům extra energii pro nastolení rovnováhy v souladu s probíhajícími symptomy.

Zdroje:

Mgr. P. Opelka RHom. - Postgraduální studium ČŠKH, S. Hahnemann – Organon léčebného umění – 6. vydání, Prof. G. Vithoulkas – homeopatická akademie 2023 + Homeopatická věda, Úrovně zdraví, Dr. J.T. Kent – Přednášky o homeopatické léčbě, Dr. B. Lipton -Biologie víry, S. Hawking – Stručné odpovědi na velké otázky