VZDĚLÁNÍ A PRAXE

RADANA TOLAROVÁ RHom.

HOMEOPAT

S homeopatií jsem se setkala poprvé před 30 lety. Tehdy jsem obyčejné "cukrové kuličce" nevěnovala pozornost.

Podruhé mi byla homeopatie doporučena při léčbě imunitního onemocnění člena rodiny, přímo imunologem. Přístup k této formě léčby byl výrazně ovlivněn vysoce pragmatickým pohledem na svět, jevy kolem nás a konvenční medicínou.

Moje první myšlenky se udávaly směrem, který homeopatii příliš nefandil "Cukrová kulička?! To nemůže fungovat". Jak hluboce jsem se mýlila. Imunitní onemocnění se nám doma pomocí homeopatie podařilo vyléčit.

Moje nadšení pro tuto léčebnou metodu přerostlo v neutuchající zájem, a tak jsem se rozhodla homeopatii studovat v České škole klasické a postklasické homeopatie, pod vedením Mgr. Pavla Opelky RHom. Pavel Opelka mě oslovil svým jasným, strukturovaným, matematicko-fyzikálním i filozofickým přístupem. 

#Opelkova metoda postklasické homeopatie respektuje vývoj člověka a nemoci v čase a tím se výrazně liší svojí účinností a přesným zacílením na problém od homeopatie klasické, která volí obvykle jen jeden konstituční lék v různých potencích po celý život. 

Po 3 letech studia homeopatie, které zahrnuje materii medicu rostlin, minerálů, léků ze zvířat, znalost periodické soustavy prvků, psychosomatiky, psychologie a filozofie a dalších 2 letech medicinského minima, po získání titulu RHom., jsem otevřela homeopatickou poradnu. 

V oblasti homeopatie a psychosomatiky se i nadále vzdělávám v rámci postgraduálního studia pravidelně se účastním mezinárodních webinářů Akademie Prof. G. Vithoulkase a od října 2023 provádím studenty Mgr. Pavla Opelky RHom. repertorizací homeopatických případů.

Jsem registrovaná homeopatka České komory klasické homeopatie, která je členem Evropské centrální rady homeopatů ECCH, člen Mezinárodní rady pro homeopatii ICH.

Radana Tolarová RHom.