Rakouský akční plán pro antimikrobiální rezistenci potvrzuje potenciál homeopatie 

22.04.2022

Nejnovější verze Národního akčního plánu rakouské vlády pro antimikrobiální rezistenci (NAP-AMR) potvrzuje potenciál homeopatie a dalších doplňkových léků v boji proti antimikrobiální rezistenci.

Antimikrobiální rezistence byla identifikována jako jedna z největších zdravotních hrozeb na celém světě. Světová zdravotnická organizace (WHO), Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) a Program OSN pro životní prostředí (UNEP) ve spolupráci s Evropskou unií používají přístup "jedno zdraví" k zavedení a zintenzivnění opatření ke snížení rezistence vůči antibiotikům.

Aktuální verzi rakouského plánu zveřejnilo dne 25. března Bundesministerium Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (Ministerstvo sociálních věcí, zdravotnictví, péče a ochrany spotřebitele - BMSGPK). V souladu s mezinárodními organizacemi popisuje projekty a postupy plánované v Rakousku s cílem předcházet infekcím a omezit používání antibiotik ve všech oblastech. Přístup "jedno zdraví" je meziodvětvový, a proto plán zahrnuje opatření jak v oblasti humánní medicíny, tak ve veterinární oblasti činnosti, zemědělství, produkce potravin a životního prostředí, jakož i vzdělávání s odbornou přípravou, další vzdělávání a odborná příprava, věda a výzkum ve všech odvětvích. Tento holistický přístup je považován za nezbytný pro udržitelné omezení vývoje a šíření rezistence, podporu kvality antimikrobiálních terapií, a tím i zachování účinnosti stávajících antimikrobiálních látek pro dobro lidí, zvířat a životního prostředí.

Plán stanoví řadu opatření ke snížení a optimalizaci používání antibiotik u zvířat. Jedním z takových opatření je prozkoumat možné využití doplňkových lékařských metod, jako je homeopatie a fytoterapie, k udržení nebo obnovení zdraví zvířat (viz bod 5.3.2). Takové metody jsou navrhovány jak jako doplněk konvenční péče, tak jako profylaktické.

Akční plán je tak v souladu s nařízením EU 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, které je v platnosti od 17. června 2018. To klade důraz na optimální používání antibiotik a vyžaduje používání homeopatie a fytoterapie v ekologických zemědělských podnicích před léčbou chemicky syntetizovanými alopatickými veterinárními léčivými přípravky, včetně antibiotik, za předpokladu, že jejich terapeutický účinek je účinný pro druh zvířete a pro stav, pro který je léčba určena. Podle nařízení by měla být upřednostňována integrativní medicína (konvenční medicína doplněná komplementární medicínou), kdykoli je to možné. Použití konvenčních léků včetně antibiotik je také povoleno, pokud je to nutné, aby se zabránilo utrpení zvířat, a musí být podávány na odpovědnost veterináře, pokud je léčba fytoterapeutickými, homeopatickými a jinými léky nevhodná. Doplňkové lékařské metody mohou být doplňkem konvenčních metod, aby zvířata zůstala zdravá.

Rakouský akční plán pro antimikrobiální rezistenci dále identifikuje nedostatek veterinárních lékařů vyškolených v integrativní medicíně a zdůrazňuje význam takového vzdělávání na univerzitní i postgraduální úrovni, včetně akupunktury, nervové terapie, chiropraxe, homeopatie a fytoterapie, aby mohli pracovat v souladu s upřednostňovaným použitím homeopatie a fytoterapie stanoveným nařízením EU. Zahrnuje plány na zavedení dalších vzdělávacích akcí v oblasti homeopatie a fytoterapie pro veterinární odborníky s cílem zvýšit kompetence a uspokojit poptávku.

Akční plán do svého seznamu referencí zahrnuje studie o prokázání účinnosti homeopatie při infekcích nebo jejich prevenci a také data z výzkumu zdravotnických služeb, tzv. data z reálného světa. Ty jsou popsány jako indikace potenciálu pro optimalizaci používání antibiotik prostřednictvím homeopatické léčby. 

K tomuto závěru dospěl také narativní přehled z roku 2019, který zkoumal potenciál komplementární medicíny jako celku z hlediska snížení používání antibiotik. Přezkum zdůrazňuje potřebu dalšího výzkumu, aby bylo možné předložit metodologicky vysoce kvalitní důkazy o (nákladové) efektivitě.

Současné důkazy naznačují, že by měl být vážně zvážen potenciál doplňkových léčivých přípravků při snižování problému antimikrobiální rezistence. V této oblasti by měl být proveden další výzkum v oblasti humánní i veterinární péče. Ve srovnání s jinými způsoby, jako je identifikace a vývoj nových antibiotik, by takové studie byly relativně snadné a levné a potenciální odměny by mohly být obrovské. Tvůrci politik v oblasti antimikrobiální rezistence mají příležitost prozkoumat a využít více odvětvový přístup "jedno zdraví" k určení oblastí konvergence mezi konvenční a komplementární medicínou a usnadnit skutečně integrační přístup zaměřený na lidi, který zvýší základní zdraví každého občana EU a zároveň zavede opatření na ochranu životního prostředí. "Jedno zdraví" nabízí inovativní rámec, v němž může náš průmysl úspěšněji demonstrovat svůj potenciál. 

Zdroj: ECHAMP, Evropská koalice pro homeopatické a antroposofické léčivé přípravky// https://homeopathy-ecch.org/2022/04/austrian-amr-action-plan-confirms-the-potential-of-homeopathy/